kancelaria prawna eng
kancelaria prawna usa
kancelaria prawna spain

Szybki kontakt / Contact Us/ Contacto
+ 48 693-70-70-78
+ 48 665-28-03-82

Cennik

Strona główna » Cennik

Zasady wynagradzania.

Wysokość wynagrodzenia za świadczone przez nas usługi, uzależniona jest od zakresu i charakteru współpracy. Preferowaną formą rozliczeń za usługi prawne jest stawka godzinowa. W przypadku kompleksowej obsługi prawnej, najczęstszym rozwiązaniem, określającym zasady wynagradzania jest wynagrodzenie ryczałtowe w stałej, miesięcznej  wysokości za  konkretną ilość godzin pracy radcy prawnego.

Zastępstwo procesowe.

W przypadku zastępstwa procesowego wynagrodzenie Kancelarii uzależniona jest (w przypadku spraw majątkowych) od wartości przedmiotu sporu i ustalane zostaje w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych i może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. przepisów.

Stawki wynagrodzenia netto (w sprawach majątkowych, n.im. w sprawach o zapłatę) w zależności od wartości przedmiotu sporu.

W sprawach o prawa majątkowe, wypłata wynagrodzenie należnego Kancelarii z tytułu prowadzenia całego postępowania (w tym kosztów zastępstwa procesowego) może nastąpić po uprawomocnieniu się orzeczenia lub – w zależności od indywidualnych ustaleń – po otrzymaniu przez Państwa zasądzonych należności (uwzględniając (dodatkowo) zasadę wynagrodzenia dla Kancelarii w oparciu o regułę success fee).

Zwrot kosztów. 

Zasadą w polskim procesie jest, że w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania sądowego, koszty związane z postępowaniem (w tym wynagrodzenie dla radcy prawnego netto), zasądzane zostaje przez Sąd od strony przegrywającej na rzecz strony, która wygrała postępowanie, w związku z czym, w przypadku wygrania procesu, ciężar wynagrodzenia Kancelarii z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (netto) ponosi strona przegrywająca postępowanie.