kancelaria prawna eng
kancelaria prawna usa
kancelaria prawna spain

Szybki kontakt / Contact Us/ Contacto
+ 48 693-70-70-78
+ 48 665-28-03-82

Kompleksowa obsługa prawna

Strona główna » Kompleksowa obsługa prawna

obsługa prawna firmW naszej wrocławskiej Kancelarii Prawnej zapewniamy obsługę prawną firm funkcjonujących w różnych branżach. Oferujemy wsparcie małym, średnim oraz dużym przedsiębiorstwom. Dostosowujemy zakres naszych prac do indywidualnych potrzeb każdej Spółki. Pracujemy w oparciu o ustalone na wstępie współpracy wytyczne i zakres działań. Jednocześnie jesteśmy otwarci na negocjacje zarówno w zakresie samej współpracy jak i obowiązków poszczególnych radców prawnych, obsługujących dany podmiot.

W ramach obsługi prawnej firm oferujemy:

  • Porady prawne w formie ustnej i/lub pisemnej w nieograniczonej liczbie, odpowiadające bieżącym potrzebom przedsiębiorstwa w zakresie ustawodawstwa cywilnego, handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego czy prawa karnego oraz innych, związanych z bieżącą działalnością gospodarczą lub sferą prywatną. Udzielamy porad prawnych osobiście, telefonicznie oraz drogą elektroniczną (per e-mail).
  • Weryfikację, opiniowanie oraz sporządzanie wszystkich typów umów, występujących w obrocie gospodarczym.
  • Opracowanie statutów, regulaminów, uchwał oraz aktualizowanie informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Doradztwo oraz moderację posiedzeń Organów Spółki.
  • Przejęcie i kontynuację prowadzenia spraw w sądach oraz przed organami administracji publicznej.
  • Wsparcie i uczestnictwo przy negocjacjach handlowych.
  • Przejęcie obowiązków związanych z postępowaniem windykacyjnym (na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym).
  • Pomoc prawną w pozostałych sprawach, zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów.

Naszym Klientom oferujemy stałą obsługę prawną oraz pomoc doraźną. Charakter współpracy dostosowujemy do potrzeb Klienta oraz bieżącej sytuacji Spółki. Świadczymy obsługę prawną w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz potrzeby Klienta. Gwarantujemy przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz najwyższych standardów. Zachowujemy poufność informacji w tracie współpracy oraz po jej zakończeniu. Przykładamy szczególną wagę do ochrony danych na każdym etapie ich przetwarzania.

Zajmujemy się obsługą prawną firm z Wrocławia i okolic. W najbliższym czasie Kancelaria planuje otwarcie swoich oddziałów w Warszawie oraz Krakowie. Współpracujemy również z podmiotami zagranicznymi, zamierzającymi rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski. Wykorzystujemy szeroki wachlarz kanałów komunikacyjnych, dzięki czemu na bieżąco informujemy Klientów o postępach na każdym etapie postępowania procesowego. Jesteśmy również przygotowani na świadczenie usług prawnych poza standardowym wymiarem czasu pracy.

Współpracujemy z księgowymi, biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami i specjalistami z wielu innych dziedzin w tym z lekarzami, dzięki czemu już na etapie przedprocesowym możemy określić prawdopodobną kwotę wierzytelności (odszkodowania, zadośćuczynienia), którą możemy uzyskać, reprezentując naszych Klientów przed Sądem.