kancelaria prawna eng
kancelaria prawna usa
kancelaria prawna spain

Szybki kontakt / Contact Us/ Contacto
+ 48 693-70-70-78
+ 48 665-28-03-82

Przedsiębiorcy

Strona główna » Przedsiębiorcy

Obsługa prawna przedsiębiorców

Współpraca Kancelarii z Klientem opiera się na podstawie umowy zlecenia, która może dotyczyć jednorazowego zlecenia lub stałej obsługi prawnej. Zastępstwo procesowe i egzekucyjne jest każdorazowo poprzedzone  udzieleniem pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Państwa w konkretnym postępowaniu lub jeżeli jest to uzasadnione ilością spraw, stałym pełnomocnictwem procesowym.

Obsługa prawna odbywa się w siedzibie Kancelarii Prawnej Bisek i Staszewski sp. k. we Wrocławiu przy ul. Ludwika Solskiego 4/6, na życzenie Klientów, możliwe jest okazjonalne świadczenie obsługi prawnej w siedzibie Państwa przedsiębiorstwa we wcześniej ustalonym terminie i zakresie.

 

Doraźna pomoc prawna może ograniczyć się do jednorazowego zlecenia lub poprowadzenia tylko jednej sprawy, bez odrębnej umowy.

W ramach stałej obsługi prawnej zapewniamy m.in.:

  • Udzielanie doraźnych (ustnych i/lub pisemnych) porad prawnych w nieograniczonej ilości, stosownie do potrzeb Spółki (także telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila) z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego czy prawa wykroczeń oraz innych, związanych z bieżącą działalnością Spółki.
  • Analizę, opiniowanie i przygotowywanie wszystkich rodzajów umów, obecnych w obrocie gospodarczym.
  • Przejęcie i dalsze prowadzenie wszystkich spraw przed sądami i organami administracji publicznej.
  • Przygotowywanie statutów, regulaminów, uchwał oraz aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Doradztwo i moderowanie posiedzeń Organów Spółki.
  • Przejęcie wszystkich obowiązków dotyczących postępowań windykacyjnych, włącznie z postępowaniem przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.
  • Uczestnictwo w negocjacjach handlowych.
  • Pomoc prawną w pozostałych sprawach, zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów.