kancelaria prawna eng
kancelaria prawna usa
kancelaria prawna spain

Szybki kontakt / Contact Us/ Contacto
+ 48 693-70-70-78
+ 48 665-28-03-82

Oferta

Strona główna » Oferta

Kompleksowa obsługa prawna.

Podstawą współpracy Klientów z Kancelarią jest umowa zlecenie, obejmująca stałą obsługę prawną w ustalonym zakresie. Zastępstwo procesowe i egzekucyjne jest każdorazowo poprzedzone udzieleniem pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Państwa w konkretnym postępowaniu lub jeżeli jest to uzasadnione ilością spraw, stałym pełnomocnictwem procesowym.

Obsługa prawna odbywa się w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Ludwika Solskiego 4/6 na życzenie Klientów, możliwe jest okazjonalne świadczenie obsługi prawnej w siedzibie Państwa przedsiębiorstwa we wcześniej ustalonym terminie i zakresie.

Doraźna pomoc prawna może ograniczyć się do jednorazowego zlecenia lub poprowadzenia tylko jednej sprawy, bez odrębnej umowy.

W ramach obsługi prawnej zapewniamy Państwu:

  • Udzielanie doraźnych (ustnych i/lub pisemnych) porad prawnych w nieograniczonej ilości, stosownie do potrzeb Spółki (także telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila) z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego czy prawa karnego oraz innych, związanych z bieżącą działalnością gospodarczą lub sferą prywatną.
  • Analizę, opiniowanie i przygotowywanie wszystkich rodzajów umów, obecnych w obrocie gospodarczym.
  • Przejęcie i dalsze prowadzenie wszystkich spraw przed sądami i organami administracji publicznej.
  • Przygotowywanie statutów, regulaminów, uchwał oraz aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Doradztwo i moderowanie posiedzeń Organów Spółki.
  • Przejęcie wszystkich obowiązków dotyczących postępowań windykacyjnych, włącznie z postępowaniem przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.
  • Uczestnictwo w negocjacjach handlowych.
  • Pomoc prawną w pozostałych sprawach, zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów.

Dochodzenie roszeń w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU).

Alternatywą dla tradycyjnych postępowań sądowych, jest elektroniczne postępowanie upominawcze. Efektem postępowania, prowadzonego w EPU jest nakaz zapłaty, który po opatrzeniu w klauzulę wykonalności jest tytułem egzekucyjnym i umożliwia wszczęcie egzekucji przez Komornika. Postępowanie to jest korzystne w  przypadku pewnych kategorii spraw, pozwala na znaczne oszczędności.

Postępowanie egzekucyjne.

Reprezentujemy Państwa również w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez Komorników Sądowych. W przypadku skutecznej egzekucji, całość należności, otrzymanych od dłużnika, przelewana jest bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy.

Rejestracja spółki w KRS w 24 godziny.

Jeżeli czas odgrywa dla Państwa decydującą rolę, proponujemy skorzystanie z możliwości rejestracja Spółki za naszym pośrednictwem w systemie 24 godzinnym. Wszelkie formalności, załatwiane są w siedzibie Kancelarii, bez konieczności wizyty u notariusza. Taka forma rejestracji spółek prawa handlowego poza pewnymi ograniczeniami w zakresie np. treści umów (konieczność korzystania z wzorca umowy), pozwala jednak zaoszczędzić czas i jest tańszym rozwiązaniem niż rejestracja spółki w tradycyjnej formie.

Przekształcenia przedsiębiorstwa.

Rozwój firmy może pociągać za sobą konieczność zmiany formy organizacyjno – prawnej.  Oferujemy Państwu pomoc i przeprowadzenie procesu przekształcenia państwa przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań podatkowych.

Kompleksowa obsługa księgowo – kardowa.

Jedną z zalet naszej oferty jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw we wszystkich aspektach prawnych i księgowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach stałej opieki, Członkowie naszego Zespołu zapewniają Państwu kompleksowe usługi księgowe w tym kadry i płace.

Zlokalizowanie obsługi prawnej i księgowej w jednym miejscu, pozwala oszczędzić czas a specjalne oferty dla stałych Klientów przyczynią się do znacznego obniżenia kosztów funkcjonowania Państwa przedsiębiorstwa.

Pomoc prawna w życiu prywatnym.

Niezależnie od obsługi prawnej w zakresie przedsiębiorstw, oferujemy szeroką gamę usług prawnych, związanych z życiem codziennym, niezwiązanym z prowadzeniem businessu, które obejmują swoim zakresem m.in.: prawo rodzinne, administracyjne, wykroczenia, prawo karne.