kancelaria prawna eng
kancelaria prawna usa
kancelaria prawna spain

Szybki kontakt / Contact Us/ Contacto
+ 48 693-70-70-78
+ 48 665-28-03-82

Windykacja

Strona główna » Windykacja

windykacja wrocław pranwikKompleksowe usługi windykacyjne.

Nasza Kancelaria Prawna z Wrocławia oferuje usługi w zakresie windykacji dla Klientów z regionu woj. dolnośląskiego oraz innych obszarów Polski. Działamy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykorzystując dopuszczone prawnie środki odzyskiwania wierzytelności. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie ubiegania się o wierzytelności od momentu windykacji polubownej, a kończąc na współpracy z komornikiem w zakresie egzekucji wierzytelności. W naszej praktyce wykorzystujemy techniki miękkiej i twardej negocjacji oraz dopuszczalne narzędzia windykacyjne w zależności od bieżących potrzeb postępowania.

Usługi w zależności od Państwa potrzeb – mogą obejmować następujące etapy:

Monitoringu płatności.

Bieżąca kontrola terminowego regulowania płatności przez kontrahentów. W zakres monitoringu wchodzi: kontakt telefoniczny (rozmowa telefoniczna), wiadomości tekstowe (krótkie informacje tekstowe – SMS), wiadomości głosowe (krótkie informacje głosowe) oraz kontakt mailowy z dłużnikiem. Celem monitoringu płatności jest możliwie wczesne rozpoczęcie działań zmierzających do pozyskania należności. Na tym etapie procedura skoncentrowana jest na nadzorowaniu wierzytelności od wystawienia dłużnikowi „faktury”.

Windykacja polubowna.

Procedura windykacji polubownej stanowi pierwszy etap usług, uruchamiany w przypadku gdy po dacie płatności faktury, Klienci nie odnotowują wpłaty na rachunek bankowy. Polega ona na pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty listem poleconym oraz telefonicznym kontaktem z dłużnikiem, celem ustalenia przyczyn zwłoki oraz (jeśli to możliwe) ustalenia terminu zapłaty.

Postępowanie sądowe.

W przypadku, gdy postępowanie polubowne nie przynosi oczekiwanego rezultatu lub jesteście Państwo zdecydowani pominąć ten etap kontaktów z dłużnikiem, wskazane jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Po otrzymaniu kompletu dokumentów, przygotowujemy pozew i reprezentujemy Państwa przed Sądem aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Na każdym z etapów postępowania, otrzymujecie Państwo zestawienie wszystkich czynności, dokonanych przez nas w sprawie razem z datą oraz opisem.

Postępowanie egzekucyjne, prowadzone przez Komornika.

Reprezentujemy Państwa również w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez Komorników Sądowych. W przypadku skutecznej egzekucji, całość należności, otrzymanych od dłużnika, przelewana jest bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy. Windykacja na tym etapie realizowana jest przez naszą Kancelarię we Wrocławiu i obejmuje szereg działań, w tym: sporządzenie wniosku egzekucyjnego, złożenie dokumentacji w kancelarii komorniczej, monitorowanie działań kancelarii komorniczej.

Dochodzenie roszeń w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym

Alternatywą dla tradycyjnych postępowań sądowych, jest elektroniczne postępowanie upominawcze. Efektem takiego postępowania w procesie windykacji, prowadzonego w EPU jest nakaz zapłaty, który po opatrzeniu w klauzulę wykonalności jest tytułem wykonawczym i umożliwia wszczęcie egzekucji przez Komornika. Postępowanie to jest optymalne w pewnych rodzajach spraw i pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.